CHSE Zapytania ofertowe 2013

 • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2013

  na usługi edukacyjne na potrzeby Projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Salomon” w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań z zakresu usług edukacyjnych w zakresie opracowania […]

  Czytaj więcej
 • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013

  na usługi edukacyjne na potrzeby Projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Salomon” w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań z zakresu usług edukacyjnych w zakresie opracowania […]

  Czytaj więcej
 • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2013

  na usługi edukacyjne na potrzeby Projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Salomon” w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań z zakresu usług edukacyjnych w zakresie opracowania […]

  Czytaj więcej
 • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2013

  na usługi edukacyjne na potrzeby Projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Salomon” w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań z zakresu usług edukacyjnych w zakresie opracowania […]

  Czytaj więcej