Efektywne wychowanie i nauczanie we współczesnej szkole

30 września 2011

chse-logo-tekstChrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne zaprasza Rodziców i Nauczycieli do udziału w konferencji „Efektywne wychowanie i nauczanie we współczesnej szkole”, która odbędzie się dn. 13 listopada.

 

Miejsce konferencji:

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Salomon”Osiedle Pomorskie 13, Zielona Góra (budynek Zespołu Szkół Edukacyjnych nr3)Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.Zgłoszenia przyjmowane są do 12 listopada 2011r. pod nr telefonu 68 320 77 77, 509 718 024 lub pocztą elektroniczną – biuro@chsp.pl.

Plan konferencji „Efektywne wychowanie i nauczanie we współczesnej szkole”

godz. 9.45.      – rejestracja
10.00.             – rozpoczęcie konferencji
10.15. – 11.30. – wykład – Istota edukacji chrześcijańskiej – Alan Brown
11.30. – 11.45. – przerwa
11.45. – 13.00. – wykład – Rola nauczyciela we współczesnej szkole – jak zachować radość nauczania – Malinda i Alan Brown
13.00. – 13.30. – przerwa na kawę
13.30. – 14.45. – wykład – Dzieci władzy, dzieci miłosierdzia, a zarządzanie klasą – Laci Demeter
14.45. – 15.00. – przerwa
15.00. – 16.15. – wykład – Dyscyplina w klasie, a efektywność nauczania – Malinda Brown
16.30.             – zakończenie konferencji

Wykładowcy:

Alan Brown – Urodził się i wychował w Stanach Zjednoczonych. Tam też zdobył wykształcenie i uprawnienia zawodowe, w The College of William and Mary oraz The College of New Jersey. Studiował psychologię, a następnie pedagogikę oraz administrację szkolną.Przez 15 lat pracował w szkolnictwie państwowym jako nauczyciel, dyrektor i wizytator, po czym objął stanowisko dyrektora chrześcijańskiego zespołu szkół (500 uczniów od przedszkola do klasy maturalnej). W służbie tej spędził 16 lat. Następnie pracował w charakterze konsultanta ds. edukacji na Ukrainie, teraz zaś jest Dyrektorem Regionalnego ACSI Europe.

Malinda Brown – przez wiele lat pracowała w szkole. Przez 16 lat uczyła literatury angielskiej, Biblii i plastyki w szkole chrześcijańskiej, a ostatnio pracowała jako konsultant ds. edukacji w krajach byłego Związku Radzieckiego i w Europie.


Skomentuj

Skomentuj