Kopalnie Króla Salomona – szlifujemy diamenty


Od lutego w naszej szkole jest realizowany projekt w ramach programu ERASMUS+ Akcja – Mobilność Edukacyjna, tytuł – „Kopalnie Króla Salomona – szlifujemy diamenty”.

Projekt będzie kolejnym projektem wolontariatu Europejskiego realizowanym w szkole od kilku lat. Przez ten czas, kiedy wolontariusze z innych europejskich krajów przyjeżdżali, z jednej strony z nami pracować, a z drugiej strony uczyć się pracy w szkole i życia w obcej kulturze, widzimy jak bardzo duży wpływ mają tego typu działania na szkołę.

Zarówno na dzieci które przebywając z obcokrajowcem uczą się komunikować z nim w  bardzo różny sposób, na nauczycieli którzy chcą podnosić swoje kompetencje językowe, czy na wolontariuszy którzy uczą się pracy w szkole.

Tak więc pobyt wolontariuszy w szkole i zaangażowanie w życie szkoły poprzesz prowadzenie zajęć z dziećmi, warsztatów, zajęć pozalekcyjnych oraz przygotowanie wydarzeń specjalnych jest bezcennym doświadczeniem zarówno dla  dzieci w szkole i ich rodziców ale również dla wolontariuszy angażujących swój czas dla innych.

CELE

  • Rozwijanie kompetencji uczniów i wolontariuszy podczas zajęć pozalekcyjnych w różnych dziedzinach
  • Rozwijanie talentów dzieci w różnych dziedzinach
  • Poznanie kultury danego kraju przez uczniów szkoły, poznanie naszej kultury przez wolontariuszy.
  • Nauka przełamywania barier zarówno dzieci jak i wolontariuszy np. w dziedzinie komunikacji, oraz nauka przezwyciężania granice kulturowych tak aby móc nawiązywać przyjaźnie i rozumieć ludzi z innej tradycji religijnej i kulturowej.
  • Podniesienie atrakcyjności obecnych zajęć pozalekcyjnych i wprowadzenie nowych.
  • Podniesienie kompetencji wolontariusza w następujących dziedzinach: komunikacji interpersonalnej, umiejętności samooceny, refleksyjnego spojrzenia na swój proces uczenia i nauczania  , nabycie umiejętności współpracy z nauczycielem prowadzącym, nabycie umiejętności pracy z dzieci, nabycie umiejętności pracy w zespole,
  • Integracja społeczności lokalnej przez uczestnictwo we wspólnych wydarzeniach kulturalnych

Wolontariusze będą zaangażowaniu w następujące działania:

  1. Asystent świetlicy starszej
  2. Asystent świetlicy młodszej
  3. Asystent grupy przedszkolnej
Wiadomości związane z poprzednimi edycjami tego projektu


Akcja "Warto być dobrym"
Bądź na bieżąco

Wprowadź swój adres email aby otrzymywać powiadomienia o nowościach na naszej stronie.

Polecamy
SpokoTato - inicjatywa dla ojców