Betlejemskie Światło Pokoju

7 stycznia 2015

„My, harcerze, sprowadzając Betlejemski Ogień do Polski i przekazując Go wszystkim, którzy pragną Jego obecności, pełnimy służbę w imię pokoju, zrozumienia i pojednania pomiędzy ludźmi z bliska i z daleka”.

Akcja „Betlejemskie Światło Pokoju” po raz pierwszy została zorganizowana w 1986 roku w Linz w Austrii jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

Od tej chwili Światło wędruje do wielu parafii, szkół, instytucji, władz samorządowych, rektorów wyższych uczelni. Dociera również do wszystkich tych, którzy chcą je ugościć w domu; jest przekazywane także na zbiórkach, skąd trafia na wigilijne stoły, niosąc pokój i wzajemne zrozumienie.

W tym roku na wigilii szkolonej harcerze przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju naszym skautom Rangerom.


Skomentuj

Skomentuj