Akcja Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej

ChSP „Salomon” w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018, realizuje projekt w ramach Programu Erasmus+ Akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt w całości finansowany jest ze środków UE. Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych u min. 50% kadry szkoły w trakcie trwania projektu. W projekcie zaplanowano : dwutygodniowy kurs nauki języka, odbywający się podczas wakacji letnich/zimowych … Czytaj dalej Akcja Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej